Użytkownik:
Hasło:
Zarządzanie nieruchomościami PROFESS | Adres: ul. Meksykańska 6 lok 32, 03-948 Warszawa | Tel: 22 114 00 82 22 114 00 82 | E-mail: sekretariat@profess.waw.pl

Zarządzanie mieszkaniami na wynajem Warszawa

Naszą usługę kompleksowego zarządzania najmem adresujemy do inwestorów, właścicieli mieszkań i domów, którzy wyjeżdżają zagranicę lub do innego miasta, albo z innych przyczyn nie mają możliwości profesjonalnie zająć się sprawami swojej nieruchomości.


W ramach umowy przejmujemy od właścicieli nieruchomości całość obowiązków związanych z obsługą najmu ich mieszkań czy domów. Zajmujemy się wszystkimi sprawami administracyjnymi wskazanej nieruchomości.

Nasza propozycja to pakiet usług, w których znajdziecie Państwo:

 • Opracowanie w porozumieniu z właścicielem zasad dotyczących najmu,
 • Zapewnienie atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem,
 • Organizację prac remontowych związanych z podwyższeniem jego standardu,
 • Dobór najemców,
 • Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu (sporządzany przy umowie najmu, jak i po jej zakończeniu),
 • Zabezpieczenie umowy najmu kaucją,
 • Kompleksowe ubezpieczenie lokalu, a w przypadku szkody czuwanie nad całym procesem likwidacji,
 • Reprezentowanie właściciela przed najemcą m.in. zawarcie umowy najmu, organizowanie usuwania awarii i usterek w lokalu leżących po stronie właściciela,
 • Reprezentowanie właścicieli przed Wspólnotą Mieszkaniową czy Spółdzielnią, bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie,
 • Reprezentowanie we wszystkich czynnościach prawnych związanych z lokalem, w tym zawieranie umów z dostawcami mediów, telewizji kablowej, internetu itp.,
 • Nadzór nad użytkowaniem wynajętego lokalu zgodnie z celami określonymi w umowie najmu, comiesięczne wizytacja, sprawdzanie porządku i czystości,
 • Monitorowanie terminowości wpłat czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, szybka reakcja na opóźnienia w płatnościach,
 • Podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia w płatnościach przy współpracy z kancelarią prawną,
 • Comiesięczne raporty rozliczeń z tytułu wpływów z najmu, zaległości oraz wydatków z tytułu opłat i zleconych konserwacji,
 • Inne czynności i obowiązki w zależności od wymagań i udzielonego pełnomocnictwa przez właściciela.


Doświadczenie i rzetelność firmy zapewni naszym klientom wymierne korzyści m.in., oszczędność czasu, spokój i profesjonalne zarządzanie lokalami przeznaczonymi pod wynajem. Ufamy, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.