Użytkownik:
Hasło:
Zarządzanie nieruchomościami PROFESS | Adres: ul. Meksykańska 6 lok 32, 03-948 Warszawa | Tel: 22 114 00 82 22 114 00 82 | E-mail: sekretariat@profess.waw.pl

Obsługa wspólnot mieszkaniowych Warszawa

Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, poszukujące rzecznika swoich interesów, solidnego i doświadczonego Partnera, ale przede wszystkim wysokiego poziomu świadczonych usług. Udowodnimy Wam, że Wasz zarządca może być partnerem i gwarantem rozwiązania Waszych problemów. Uporządkujemy stan prawny nieruchomości, wyprowadzimy zaległości księgowe. Dyspozycyjność naszych pracowników i dyżury na terenie nieruchomości oraz pomoc prawna i szeroki zakres ubezpieczeń sprawi, że nasz Klient poczuje się bezpiecznie i komfortowo. Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami, ale też budowanie więzi opartej na zaufaniu.

 

W ciągu kilkunastu lat naszej działalności mieliśmy do czynienia ze zróżnicowanym portfelem nieruchomości, dlatego w zależności od charakteru obsługiwanego podmiotu podejmujemy odpowiednio dopasowane działania. Każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i odpowiednich, dedykowanych dla niej rozwiązań, które pozwolą osiągnąć zamierzony przez właścicieli cel.
Poniżej przykładowe zestawienie czynności jakie świadczymy dla naszych Klientów w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością.

Obsługa techniczna obejmuje m.in.

Przechowywanie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna budynku zawiera niezwykle istotne dane dla nieruchomości, dlatego też powinna być składowana w bezpiecznym miejscu, by w każdy momencie można było zapewnić do niej dostęp właściwym służbom czy specjalistom. Profess zaopiekuje się kompletem dokumentów.

Prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna wraz z książką obiektu musi być również profesjonalnie prowadzona, gdyż zawarte w tych dokumentach dane są niezwykle istotne. Wykwalifikowana kadra Profess, której specjalnością jest administracja wspólnot mieszkaniowych, skutecznie prowadzi nawet najbardziej skomplikowane rejestry.

Zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości

Powierzając opiekę nad nieruchomością firmie Profess wspólnota nie musi martwić się zlecaniem, terminowością oraz nadzorem nad budynkiem. Wszystkie okresowe przeglądy i kontrole wykonywane są na czas i w wymaganych terminach.

Zapewnienie bieżącej konserwacji

Jakość i wartość nieruchomości utrzymywane są na odpowiednim poziomie dzięki prowadzeniu regularnych prac konserwacyjnych. Odpowiedzialny zarządca nieruchomości - jakim jest firma Profess - dba o najmniejszy szczegół zapewniając konserwacje obiektu na bieżąco.

Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii

Nigdy nie wiadomo w jakim momencie dojdzie do awarii lub niespodziewanej usterki na terenie nieruchomości. Dlatego też bardzo ważna jest całodobowa obsługa budynku, która wpływa na komfort i spokój mieszkańców. Obsługa wspólnot mieszkaniowych w firmie Profess to gwarancja całodobowej obsługi najlepszych techników.

Przygotowywanie planów remontowych

Dbając o interesy wspólnoty oraz wygodę i zadowolenie mieszkańców ważne jest utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie. Prace remontowe, które powinny być prowadzone co pewien okres czasu, wymagają najlepszego planu. Profess zajmuje się przygotowaniem profesjonalnych planów remontowych odpowiadających na potrzeby danego budynku.

Bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji

Administracja nieruchomościami, w tym zarządzanie mieszkaniami, wymaga współpracy z szeregiem firm zewnętrznych zapewniających konkretne usługi. Firma Profess oferując administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi prowadzi szczegółową selekcję wykonawców i podwykonawców prac wymagając nie tylko fachowości, ale także najwyższych kompetencji społecznych i kultury osobistej, czego efektem jest pełne zadowolenie klienta oraz mieszkańców.

Kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań

Zlecając wykonanie prac przy budynku firma Profess nie tylko wybiera najlepszych specjalistów, ale także czuwa na prowadzeniem i właściwym wykonaniem powierzonych zadań. Kontrola realizacji zleceń firmom zewnętrznym daje gwarancję najwyższej jakości wykonania oraz satysfakcji.

Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali

Nie mniej od każdego mieszkania ważny jest teren użytkowany przez wszystkich lokatorów oraz gości, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nieruchomości. Ta wspólna przestrzeń, z której korzystają wszyscy mieszkańcy musi być utrzymana w najlepszym porządku i stanie. Profess dba o każdy szczegół, w tym wzorowy porządek pomieszczeń wspólnych oraz terenów na zewnątrz budynku.

Doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi prowadzone przez Profess to kompleksowy zestaw usług. Firma, poza prowadzeniem kompleksowej administracji, gwarantuje profesjonalne doradztwo w wyborze wykonawców oraz usługodawców koniecznych do utrzymania nieruchomości na najwyższym poziomie, czego efektem jest pełna satysfakcja klienta oraz mieszkańców obiektu.

W ramach gospodarki ekonomiczno-finansowej oferujemy m.in.:

Prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nadzór finansowy nad nieruchomością, to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wykonywać powinni wykwalifikowani specjaliści. Ważne jest, żeby ewidencja kosztów prowadzona była zgodnie z obowiązującymi i często zmieniającymi się przepisami prawa. Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych świadczona przez firmę Profess to gwarancja prawidłowo prowadzonych ewidencji zgodnie z aktualnymi zapisami prawnymi.

Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie

Pełna dokumentacja księgowa - jej prowadzenie oraz przechowywanie - wymaga sprawnego i doświadczonego profesjonalisty. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Profess zapewnia profesjonalną obsługę dokumentacji oraz jej poprawne przechowywanie, żeby w sytuacjach koniecznych była natychmiastowo dostępna.

Przygotowywanie projektów planów gospodarczych

Ważnym elementem działalności wspólnoty mieszkaniowej jest przygotowywanie projektów gospodarczych wraz z dokładnymi szacunkami. Powierzając administrowanie wspólnotami w ręce specjalistów z firmy Profess nie trzeba się martwić o tę ważną dokumentację.

Przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał

Wspólnoty mieszkaniowe muszą nieustannie mierzyć się z obliczeniami. Każde spotkanie i przyjmowanie uchwał wymaga przygotowania odpowiednich naliczeń. Obsługa księgowa świadczona przez Profess w ramach opieki nad wspólnotami zapewnia bezbłędne wykonywanie stosownych rachunków.

Dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości

Administrowanie nieruchomością przez wspólnoty mieszkaniowe obejmuje zarządzanie mieszkaniami oraz częściami wspólnymi budynku. Pod względem finansowym proces ten wymaga dużej sprawności oraz dokładności. Dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości zapewnia obsługa wspólnot mieszkaniowych firmy Profess.

Okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych

Na kontrolę nad środkami finansowymi, którymi dysponuje wspólnota mieszkaniowa, składa się sporządzanie sprawozdań finansowych. Dokumenty te dają jasny ogląd sytuacji finansowej i pomagają w tworzeniu strategii i wyznaczaniu priorytetów w rozporządzaniu środkami. Sprawozdania tworzone przez Profess to dostarczające cennych informacji rzetelne dokumenty księgowe.

Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości

Innym ważnym elementem kontroli finansów wspólnoty mieszkaniowej jest staranne przygotowanie danych na temat poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości. Kalkulacje wykonywane przez profesjonalistów z Profess umożliwiają wnikliwy ogląd finansów wspólnoty.

Windykacja należności

Niewywiązywanie się z obowiązków płatniczych przez mieszkańców lub podmioty wynajęte przez wspólnotę do obsługi nieruchomości wymaga skutecznych działań windykacyjnych. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przez Profess zapewnia efektywną i sprawną windykację zaległych należności.

Nadzór nad windykacją sądową

W wyjątkowych i bardziej skomplikowanych przypadkach windykacyjnych, które prowadzone są przez sąd, konieczny jest stały nadzór nad tymi procesami. Powierzając sprawy wspólnoty firmie Profess można być pewnym najlepszego monitowania sprawy i doprowadzenia jej do końca.

Pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych

Prowadzone prace inwestycyjne oraz termomodernizacyjne często wymagają pozyskania dodatkowych środków na ich realizację. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przez Profess zapewnia skuteczną pomoc w uzyskaniu kredytów na każdą inwestycję związaną z poprawą stanu nieruchomości.

Dostęp za pośrednictwem internetu do e-kartoteki

Administracja wspólnot mieszkaniowych prowadzona przez Profess gwarantuje nie tylko pełen profesjonalizm prowadzonych działań, ale korzystając z nowoczesnych rozwiązań, umożliwia członkom wspólnoty dostęp do dokumentów przez e-kartotekę za pośrednictwem internetu. Fachowość, doświadczenie oraz najlepsza kadra zapewnia pełną satysfakcję klienta oraz mieszkańców budynku.

W zakres obsługi administracyjno-eksploatacyjnej wchodzą m.in.:

Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej

Fundamentem dobrego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jest właściwa organizacja. Powierzając zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi firmie Profess można być pewnym mocnej i stabilnej struktury.

Protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera

Nowa wspólnota mieszkaniowa rozpoczynająca administrację nad nieruchomością musi przejąć pełną dokumentację dotyczącą budynku od poprzednich włodarzy (administrator, zarządca, deweloper). Przekazanie to wymaga spisania protokołu. Zarządzanie nieruchomością przez Profess gwarantuje wykonanie każdej operacji zgodnie z prawem i potwierdzeniem poświadczonym stosownymi dokumentami.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników

Wspólnota mieszkaniowa prowadząc zarządzanie mieszkaniami musi dokonywać i aktualizować ewidencję lokali oraz zamieszkujących je lokatorów. Zadania te z powodzeniem wykonują fachowcy z firmy Profess, zapewniając pełną rewizję w wymaganych odstępach czasu.

Prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną

Zarówno mieszkania, jak i użytkowe części wspólne budynku podlegają ubezpieczeniu. Lokale ubezpieczają sami lokatorzy, natomiast ochrona przestrzeni używanych przez ogół mieszkańców leży w odpowiedzialności wspólnoty. Obsługa wspólnot mieszkaniowych przez Profess gwarantuje sprawowanie pieczy nad rejestrem polis ubezpieczeniowych odnoszących się do nieruchomości wspólnych.

Zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości

Dbając o stan budynku wspólnoty muszą czuwać na utrzymaniem go w najlepszym stanie. W tym celu konieczna jest współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Zatrudniając specjalistów z firmy Profess, oferującej zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, można liczyć na profesjonalne prowadzenie każdego procesu dotyczącego konserwacji, od gromadzenia ofert, po wykonanie prac.

Obecność dedykowanego Administratora na terenie nieruchomości dostosowana do potrzeb mieszkańców i specyfiki obiektu

Wieloletnie doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami pozwala ofercie Profess na dostosowanie jej do specyfiki danego obiektu, a także wymagań i potrzeb klienta oraz mieszkańców. Firma zapewnia nie tylko sprawne prowadzenie działań administracyjno-eksploatacyjnych, ale także gwarantuje Administratora, który doskonale zna daną nieruchomość oraz mieszkańców, przez co skutecznie dba o interesy lokatorów jak i sam obiekt.

Dyżury informacyjne dla mieszkańców

Sprawna komunikacja oraz kontakt z mieszkańcami danego obiektu to podstawa w realizacji priorytetów. Dlatego też, odpowiadając na potrzeby lokatorów, administracja wspólnot mieszkaniowych w firmie Profess wprowadza dyżury informacyjne dla mieszkańców budynku, nad którym firma sprawuje pieczę.

Bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów dotyczących części wspólnych

Właściwe administrowanie wspólnotami umożliwia sprawne rozwiązywanie problemów powstających w przestrzeniach wspólnych lokatorom. Sprawy te nie powinny być odwlekane w czasie, tylko rozwiązywane możliwie najszybciej. Doświadczenie firmy Profess pozwala na szybkie radzenie sobie z wszelkimi problemami.

Udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność

Wymiana informacji na linii wspólnota-lokator to podstawa. Transparentność prowadzonych działań na polu administracyjnym oraz finansowym buduje zaufanie do zarządcy, dlatego też lokatorzy chcący uzyskać szczegółowe informacje powinni mieć do nich dostęp. Zarządzanie mieszkaniami prowadzone przez firmę Profess skutecznie buduje najlepsze relacje pomiędzy wspólnotą i lokatorami zapewniając im wgląd do potrzebnych danych.

Przygotowywanie i obsługa zebrań

Ważnym punktem działania wspólnot są zebrania z mieszkańcami. Prowadząc administrację nieruchomości firma Profess dba o całościowe przygotowanie tych istotnych dla wszystkich spotkań, troszcząc się o ich sprawny przebieg, przygotowanie planów i klarowne przekazywanie wszystkich istotnych informacji lokatorom.

W ramach obsługi prawnej i doradztwa zapewniamy m.in.:

Analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów

Zarządzanie mieszkaniami prowadzone przez wspólnoty mieszkaniowe wiąże się z pracą na wielu rodzajach dokumentów. Szczegółowe analizy treści zawieranych umów, podejmowanych uchwał oraz innych dokumentów i pism urzędowych pozwala na sprawne i bezbłędne działanie wspólnoty. Profesjonalna obsługa wspólnot mieszkaniowych przez firmę Profess to gwarancja kompetentnej pracy na każdego rodzaju dokumentach.

Reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej

Wspólnota mieszkaniowa nierzadko musi występować przed organami administracji samorządowej a nawet państwowej. Doskonała reprezentacja interesów danej wspólnoty pozwala czerpać wielopoziomowe korzyści. Firma Profess sprawując pieczę nad sprawami danej wspólnoty efektywnie ją reprezentuje i dba o interesy społeczności.

Porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną

Administrowanie obiektem wymaga znajomości prawa. Wspólnoty mieszkaniowe chcąc odpowiednio wypełniać swoje obowiązki potrzebują sprawnego doradztwa. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oferowane przez firmę Profess to kompleksowe usługi, w których skład wchodzą także profesjonalne i fachowe porady prawne dotyczące administrowania i zarządzania nieruchomościami wspólnymi.

Przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach

Do działań wspólnoty mieszkaniowej należy pełne dbanie o obiekt. Wiąże się to z zatrudnianiem firm wykonujących różne prace konserwatorskie, naprawcze lub inwestycyjne. Administracja wspólnot mieszkaniowych realizowana przez firmę Profess gwarantuje rozeznanie rynku, prowadzenie działań przetargowych, udział w negocjacjach oraz przygotowanie projektów umów z firmami zewnętrznymi.

Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów

Dokumentacja dotycząca nieruchomości musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Firma Profess to fachowa obsługa wspólnot mieszkaniowych zapewniająca tworzenie oraz opiniowanie wszystkich elementów dokumentacji obiektu.

Zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość

Skuteczne administrowanie wspólnotami to zapewnienie pełnego bezpieczeństwa klienta oraz lokatorów. Niezwykle istotną sprawą jest umiejętne egzekwowanie rękojmi, która umożliwia uzyskanie pełnej usługi naprawczej w przypadku powstania usterek. Korzystanie z gwarancji na nieruchomość wymaga sprawności zarządczej, którą gwarantuje firma Profess.


To tylko przykładowe zestawienie proponowanych przez nas usług. Każdy element przygotowanej oferty może zostać na Państwa życzenie zmodyfikowany. Jesteśmy elastyczni co pozwala nam dopasować zakres obsługi do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.